Conferinta de presa semnare contract Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare ” aglomerarea Întorsura Buzăului

În data de 30.07.2012, începând cu orele 9.00, la primăria Întorsura Buzăului s-a desfășurat o conferință de presă cu ocazia semnării contractului Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare ” aglomerarea Întorsura Buzăului

La această ședință a participat persoane din partea societății S.C. Gospodărie Comunală S.A (domnul Director General Fejér Sándor, doamna Szórádi Edit, Director Economic, doamna Aczél Kata ” jurist, dl. Kató Béla Coordonator Centre Regionale, dl. Mantaroșie Traian Coordonator sucursală Întorsura Buzăului, dl. Miko Aba-Sandor – Manager Proiect, dl. Bularca Ioan – Responsabil contract), reprezentanți ai ADI Aquacov (Åžerban Valeriu Director Executiv), Primarul Orașului Întorsura Buzăului, dl. Băncila Leca, consilieri locali ai primariei, reprezentanți ai Constructorului OMS Romania SRL (dl. Bőjte Csaba, Reprezentant Legal)reprezentanți ai Consultantului pentru Managementul Proiectului Mott MacDonald (dl. Dan Lapteș – Teamleader),reprezentanți ai Consultantului pentru supervizarea lucrărilor Louis Berger (dl. Rapișcă Cristian, Adjunct leader de echipă, Adrian Ciubotariu – Inginer Rezident), precum și jurnaliști din mass media locală.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele contractului, rezultatele așteptate, graficul de timp pentru implementarea lucrărilor.

Vizitatori Site: