Conferinta de presa semnare contract “Reabilitarea și extinderea stației de epurare ” aglomerarea Târgu Secuiesc

În data de 12.10.2012, începând cu orele 10.00, la primăria Târgu Secuiesc s-a desfășurat o conferință de presă cu ocazia semnării contractului Reabilitarea și extinderea stației de epurare ” aglomerarea Târgu Secuiesc

La această ședință au participat: Primarul Orașului Târgu Secuiesc, dl Bokor Tibor, reprezentanți ai societății S.C. Gospodărie Comunală S.A (domnul Director General Fejér Sándor, doamna Szórádi Edit, Director Economic, doamna Aczél Kata ” jurist, dl. Miko Aba-Sandor – Manager Proiect), reprezentanți ai Constructorului Hidroconstructia (dl. Decebal-Mirecea-Anton Eliade, Director Tehnic Suc. Cluj Napoca), reprezentanți ai Consultantului pentru supervizarea lucrărilor Louis Berger (dl. Mihail Munteanu “Lider Echipa), precum și jurnaliști din mass media locală.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele contractului, rezultatele așteptate, graficul de timp pentru implementarea lucrărilor.

Vizitatori Site: