Conferinta de presa semnare contract “Reabilitare și extindere rețele apă și canal”

În data de 19.12.2012, începând cu orele 12.00, la sediul societîții S.C. Gospodărie Comunală S.A s-a desfășurat o conferință de presă cu ocazia semnării contractului “Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare – aglomerările Covasna și Târgu Secuiesc

La această ședință au participat: reprezentanți ai societății S.C. Gospodărie Comunală S.A (domnul Director General Fejér Sándor, doamna Szórádi Edit, Director Economic, doamna Aczél Kata ” jurist, dl. Miko Aba-Sandor – Manager Proiect), reprezentanți ai Constructorului OMS Romania SRL (dl. Bőjte Csaba, Reprezentant Legal), precum și jurnaliști din mass media locală.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele contractului, rezultatele așteptate, graficul de timp pentru implementarea lucrărilor.

Vizitatori Site: