Contracte

Pentru implementarea proiectuluiExtinderea și modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna au fost semnate 10 contracte, din care 3 contracte de servicii si 7 contracte de lucrari.

Contracte de servicii:

  1. Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și  apă uzată în judetul Covasna’‘
  2. Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna
  3. Auditul proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și  apă uzată în judetul Covasna’‘

Contracte de lucrari:

Contract 1:Reabilitarea și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare în aglomerarea Întorsura Buzăului

Valoare contract: 25.814.762,63 lei

Data incepere: 14.09.2012

Durata contract: 40 luni

Contract 2: Reabilitare și extindere rețele apă și canal, rezervor de înmagazinare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare în aglomerarea Sfântu Gheorghe

Valoare contract: 23.356.245,34 lei

Data incepere: 13.08.2012

Durata contract: 38 luni

Contract 3: Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerarea Sfântu Gheorghe

Valoare contract: 55.932.989,07 lei

Data incepere: 13.08.2012

Durata contract: 42 luni

Contractul 4: Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducțiune și construire gospodării de apă în aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe

Valoare contract: 54.020.656,93 lei

Data incepere: 24.10.2012

Durata contract: 34 luni

Contractul 5: Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerareaÎntorsura Buzăului;

Valoare contract: 17.500.383 lei

Data incepere: 09.11.2012

Durata contract: 34 luni

Contractul 6: Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerarea Târgu Secuiesc

Valoare contract: 21.749.325,96 lei

Data incepere: 09.11.2012

Durata contract: 30 luni

Contractul 7: Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare în aglomerările Covasna și Târgu Secuiesc

Valoare contract: 23.345.687,49 lei

Data incepere: 14.02.2013

Durata contract: 34 luni

Vizitatori Site: