Beneficiar

Gospodarie Comunala S.A ” operatorul regional pentru judetul Covasna ” beneficiază de asistență financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului CCI 2009RO161PR021 Extinderea și modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna conform deciziei de aprobare nr. C(2011) 1613 / 11.03.2011 a Comisiei Europene, cu nr.20494 de inregistrare in SMIS-CSNR și a Ordinului ministrului mediului și padurilor nr. 1087 /21.03.2011.

La nivelul Beneficiarului s-a creat o Unitate de Implementare a Proiectului care asigură derularea acestei investiții.

În prezent sunt angajate 12 persoane in cadrul UIP (7 ingineri, un subinginer, 4 economiști).

Vizitatori Site: