A projektről

A projekt általános adatai

Románia Európai Unióhoz való csatlakozása után megnövekedtek azon beruházási projektek finanszírozási lehetőségei, amelyek a vízellátási közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, a romániai vízforrások védelmét és rehabilitációját célozzák az európai követelményeknek megfelelően. Ezek hozzájárulnak a csatlakozási szerződésben rögzített, a víz és csatornaszolgáltatások terén tett csatlakozási kötelezettségvállalások teljesítéséhez legkésőbb 2018-ig, illetve 2015-ig.

Az integrált víz- és csatornarendszerek regionális megközelítésü népszerüsítésével Románia a költséghatékonyság maximalizálását követi megtakarítás révén azzal a céllal, hogy a globális beruházások költségeit, valamint az ilyen beruházások által indukált müködési költségeket optimalizálja.

Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerüsítése és bővítése projekt regionális szinten kívánja bővíteni és felújítani a környékbeli víz- és csatornázási infrastruktúrát a Közüzemek Rt. [S. C. Gospodărie Comunală S. A.] müködési területén azzal a céllal, hogy regionális szinten biztosítsák azon kötelezettségek teljesítését, amelyeket Románia a csatlakozási szerződés környezetvédelmi fejezetében vállalt.

A projekt keretén belül megvalósuló, az ivóvízre vonatkozó beruházások javítani fogják a lakosság jó minőségü ivóvízzel történő ellátását a projekt végrehajtásának területén (Bodzafordulón a 2008-as 60,49% értékről és a Kovászna megyei ugyancsak 2008-as 88,13% maximális értékről 2014-re a projekt által lefedett területen ez az arány 100%-ra növekedik). A projekt által lefedett területeken a beruházási munkálatok 4 regionális vízellátó rendszerre vonatkoznak: a sepsiszentgyörgyire, a kovásznaira, a kézdivásárhelyire és a bodzafordulóira.

sA szennyvízre vonatkozó tervezett beruházások növelni fogják a szennyvizes csatornahálózat kapacitását a projekt végrehajtásának területén (a bodzafordulói 24,47% és a kézdivásárhelyi 81,20% 2008-as értékekről 2014-re a projekt által lefedett területeken ez az arány 100%-ra növekedik). A projekt által lefedett területen a 4 agglomerációban összegyüjtött szennyvizet 4 regionális szennyvíztisztítóban fogják tisztítani: Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen és Bodzafordulón.

A projekt célja

Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerüsítése és bővítése projekt általános célja a Kovászna megyei víz- és csatornázási infrastruktúra bővítése és felújítása annak érdekében, hogy Románia teljesíthesse az európai uniós tagságából származó kötelezettségeit, valamint az ivóvíz minőségére és a kommunális szennyvíz kezelésére vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása érdekében.

A projekt kedvezményezettje

A projekt kedvezményezettje a Közüzemek Rt. [S. C. Gospodărie Comunală S. A.] ” Kovászna megye regionális szolgáltatója, amely a Környezeti áOP ” 1-es prioritási tengelye ” A víz- és csatornarendszerek bővítése és korszerüsítése ” keretében vissza nem térítendő támogatást nyert a Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerüsítése és bővítése pályázat megvalósítására.

A kedvezményezett létrehozta a Projektirodát, amely a beruházás lebonyolítását végzi.

A projekt eredményei

A projekt végrehajtásából származó eredmények a következők: az ivóvíz- és a csatornázási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a Kovászna megyei lakosság jelentős hányada számára, a lakosság egészségi állapotának javulása, a környezetszennyezés csökkentése a környezeti tényezők minőségének emelésével, így a levegő minőségének javulásával és a természetes vízforrások, valamint a növény- és az állatvilág védelmével.

A projektmegvalósításának stádiuma

A projekt keretén belül az alábbi 7 munkáltatói szerződést kötik:

1. sz. Szerződés:      A vízkezelő állomások felújítása és bővítése, a vízgyüjtő frontok, hálózati vezetékek felújítása és vízgazdálkodási létesítmények építése a kovásznai, a kézdivásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi agglomerációban;

2. sz. Szerződés:      A bodzafordulói szennyvíztisztító telep felújítása és bővítése;

3. sz. Szerződés:      A kézdivásárhelyi szennyvíztisztító telep felújítása és bővítése;

4. sz. Szerződés:      A sepsiszentgyörgyi szennyvíztisztító telep felújítása és bővítése;

5. sz. Szerződés:      Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, a szivattyúállomások, a nyomóvezetékek felújítása és bővítése a bodzafordulói agglomerációban;

6. sz. Szerződés:      Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, a szivattyúállomások, a nyomóvezetékek felújítása és bővítése a kovásznai és a kézdivásárhelyi agglomerációban;

7. sz. Szerződés:      Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, a szivattyúállomások, a nyomóvezetékek felújítása és bővítése, víztartály építése a sepsiszentgyörgyi agglomerációban.