Despre Proiect

Date generale

După aderarea României la UNIUNEA EUROPEANA au crescut oportunitățile de finanțare ale proiectelor de investiții pentru îmbunătățirea accesului la utilitățile publice de apă și protecția și reabilitarea surselor de apă din România, conform cerințelor europene. Acestea vor contribui la realizarea angajamentelor de aderare asumate în sectorul de apă și apă uzată până în 2018 cel târziu, respectiv în 2015, așa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare.

Prin promovarea sistemelor integrate de apă și apă uzată într-o abordare regională, România urmărește maximizarea eficientei costurilor prin realizarea de economii, în scopul optimizarii costurilor de investiții globale și pe cele de operare induse de asemenea investiții.

Proiectul Extinderea și modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna urmărește dezvoltarea și reabilitarea la nivel regional a infrastructurii de apă și canalizare în zona de operare a  Gospodărie Comunală S.A., în scopul respectării, la nivel regional, a angajamentelor luate de România prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu.

În cadrul acestui proiect, lucrările de investiții care se vor realiza în domeniul apei potabile vor conduce la îmbunătățirea accesului la servicii de calitate privind apa potabilă în zona de implementare a proiectului (de la 60,49% în Întorsura Buzăului și valoarea maximă de 88,13% în judetul Covasna, în anul 2008, in aria de acoperire a proiectului, la 100% în anul 2014). În aria de acoperire a proiectului, lucrările de investiții acoperă 4 sisteme zonale de alimentare cu apă: Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului.

În domeniul apei uzate, investițiile propuse prin proiect vor duce la creșterea nivelului de acoperire a serviciilor de ape uzate în zona de implementare a proiectului (de la 24,47% în Întorsura Buzăului și 81,20% în Târgu Secuiesc, în 2008, la 100% până în 2014). În aria de proiect, apele uzate colectate din cele 4 aglomerări vor fi tratate în 4 stații de epurare regionale: Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al Proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apăși apă uzată în județul Covasna îl reprezintă extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare din județul Covasna, în vederea îndeplinirii obligațiilor României de stat membru al UNIUNII EUROPENE și respectării legislației în domeniul apei potabile și a apei uzate urbane.

Beneficiarul proiectului

Beneficiarul proiectului este Gospodărie Comunală S.A ” operatorul regional pentru județul Covasna “care a obținut prin POS Mediu – Axa Prioritară 1- Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată  asistență financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apăși apă uzatăîn județul Covasna.

 La nivelul Beneficiarului s-a creat o Unitate de Implementare a Proiectului care asigură derularea acestei investiții.

Beneficiile proiectului

Beneficiile ce se vor obține prin implementarea proiectului constau în asigurarea accesului unei părți însemnate a populației din județul Covasna la servicii de apă și canalizare, îmbunătățirea stării de sănătate și reducerea poluării mediului, prin creșterea calității factorilor de mediu: îmbunătățirea calității aerului, protecția surselor de apă, a florei și faunei.

Stadiul proiectului

In cadrul Proiectului se vor realiza 7 contracte de lucrări, după cum urmează:

Contractul 1: Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare,   conducte de aducțiune și  construire gospodării de apă,-aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe ;

Contract 2: Reabilitarea și extinderea stației de epurare Întorsura Buzăului;

Contract 3: Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgu Secuiesc;

Contract 4: Reabilitarea și extinderea stației de epurare Sfântu Gheorghe;

Contract 5: Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare  – aglomerarea  Întorsura Buzăului;

Contract 6: Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare  – aglomerările  Covasna și Târgu  Secuiesc;

Contract 7: Reabilitare și extindere rețele apă și canal, rezervorde înmagazinare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și  conducte de refulare  – aglomerarea  Sfântu Gheorghe.