Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna

Proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune

UNIUNEA EUROPEANA, prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 1 – Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna  -sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din România la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate.

Proiectul Extinderea și modernizarea sistemelor de apa și apă uzată in județul Covasna urmăreste dezvoltarea și reabilitarea la nivel regional a  infrastructurii de apă și canalizare in zona de operare a Gospodărie Comună S.A., in scopul respectării la nivel regional a angajamentelor luate de Romania prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu.

Proiectul, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, este derulat pe o perioadă de 45 de luni, având o valoare totală de 332.328.974  lei, din care 282.479.626 lei reprezintă contribuția UNIUNII EUROPENE prin Fondul de Coeziune.

Beneficiar

Gospodarie Comunala S.A ” operatorul regional pentru judetul Covasna ” beneficiază de asistență financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului CCI 2009RO161PR021 Extinderea și modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna conform deciziei de aprobare nr. C(2011) 1613 / 11.03.2011 a Comisiei Europene, cu nr.20494 de inregistrare in SMIS-CSNR și a Ordinului ministrului mediului și padurilor nr. 1087 /21.03.2011.

La nivelul Beneficiarului s-a creat o Unitate de Implementare a Proiectului care asigură derularea acestei investiții.

În prezent sunt angajate 12 persoane in cadrul UIP (7 ingineri, un subinginer, 4 economiști).